SmodBIP

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

07.03.2019

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru nr 6/18 na wolne stanowisko pracy: Aplikant w Straży Miejskiej w Wołominie, ul. Legionów 31a, 05-200 Wołomin, wyłoniono kandydata do zatrudnienia:

Pan Michał Winnicki, zamieszkały w Wołominie

Uzasadnienie:
W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko pracy: Aplikant w Straży Miejskiej w Wołominie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Wołominie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informuję, że Pan Michał Winnicki spełnił wszystkie wymagania stawiane w ogłoszeniu, a przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła odpowiednie przygotowanie do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.


Komendant
Straży Miejskiej w Wołominie
Jarosław Kielczyk

Opublikował: Arkadiusz Kupiec
Publikacja dnia: 07.03.2019

Dokument oglądany razy: 447
« inne aktualności