SmodBIP

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

05.04.2019

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru nr 1/19 na wolne stanowisko pracy: Aplikant w Straży Miejskiej w Wołominie, ul. Legionów 31a, 05-200 Wołomin, wyłoniono kandydata do zatrudnienia:

Pan Kamil Herman, zamieszkały w Kobyłce

Uzasadnienie:

W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko pracy: Aplikant w Straży Miejskiej w Wołominie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Wołominie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informuję, że Pan Kamil Herman spełnił wszystkie wymagania stawiane w ogłoszeniu, a przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła odpowiednie przygotowanie do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.


Komendant
Straży Miejskiej w Wołominie
Jarosław Kielczyk

Opublikował: Arkadiusz Kupiec
Publikacja dnia: 05.04.2019

Dokument oglądany razy: 221
« inne aktualności